Psykoterapi

Du önskar kanske att:

  • bli tryggare i dig själv – förbättra din självkänsla
  • utveckla viljan att styra över ditt liv
  • bli bättre på att hantera svårigheter i nära relationer
  • lära dig att hantera stress och oro
  • bli bättre på att uttrycka dina tankar och känslor
  • känna dig friare, mer kreativ och närvarande
  • lära känna dig själv på djupet och få tillgång till dina outnyttjade resurser
Välkommen att boka en tid, ställa frågor gällande terapi, eller berätta om din situation.

Tid: dagtid, vissa kvällstider finns att tillgå. Min mottagning finns på Södermalm i Stockholm och i Gustavsberg på Värmdö.

Du är varmt välkom­men att kon­takta mig om du har frågor eller vill boka en tid.
Mobil:  070-367 89 44
E-mail: erikaterapi@gmail.com