Psykoterapi

Psykoterapi kan vara ett sätt att komma vidare och skapa förändring när man upplever att man hindras från att leva det liv man vill leva. 
Samtalet och mötet är det centrala, oavsett om du behöver en kortare eller längre tids psykoterapi. Ett sätt att beskriva psykoterapi är att man får sällskap dit det känns för svårt att gå ensam. Psykoterapi skapar både inre och yttre förändring men också acceptans för det som är och har varit. Jag möter dig som professionell och som medmänniska.

Symtom som ångest, oro, nedstämdhet eller depression kan vara ett skäl till att söka psykoterapi. Eller kanske är du i kris eller sorg, har svårigheter i relationer och/eller svårt att få relationer att fungera.
Jag har också lång erfarenhet av att hjälpa till med stressrelaterade besvär, utmattning och utbrändhet, trauma och svag självkänsla. Ett skäl till att gå i terapi kan också vara att du behöver bearbeta händelser som tycks fortsätta påverka ditt liv idag, få ihop din historia och fördjupa din kontakt med dig själv.

Psykoterapi handlar om att lyssna på, undersöka och förstå symtom, tanke- och handlingsmönster och kroppssensationer som viktiga budskap vilka berättar något. Dessutom kan terapi innebära att bli mer sig själv, att kunna uppleva sig själv, andra och livet med medkänsla och acceptans, mer vaket och levande.  Psykoterapi brukar inte vara så svårt som man föreställer sig, tvärtom är det en lättnad att dela det svåra med någon som man bygger upp en trygg relation med. Att ge sig själv en tid i psykoterapi blir för de flesta en av de mest meningsfulla och givande erfarenheterna i livet. 

Du är varmt välkom­men att kon­takta mig helst via e-mail om du har frågor eller vill boka en tid.
E-mail: erikaterapi@gmail.com
Mobil:  070-367 89 44