Samtal, yoga och meditation

Du är välkommen att boka en tid, ställa frågor gällande terapi, eller berätta om din situation.

Min mottagning finns på Södermalm i Stockholm och i Gustavsberg på Värmdö.
Ring 070-367 89 44 eller skicka ett mail till erikaterapi@gmail.com

Vad kan terapi hjälpa dig med

Livet erbjuder gång på gång utmaningar. Vi drabbas av förluster av olika slag , vi ser tillbaks och kanske upplever hinder eller har svårt att formulera vad vi känner.

Att besluta sig för terapi

Psykoterapi

Du kanske vill bli tryggare i dig själv och förbättra din självkänsla. Längtan att bli friare, mer kreativ och närvarande och lära känna dig mer på djupet.

 

Psykoterapi

Rationellgrund

Människan är från födseln inriktad på att skapa och upprätthålla nära relationer.  Det vi kallar personlighet skapas i det unika affektiva samspel som uppstår med omgivningen.

Relationell grund

Yoga

Yogan balanserar både nervsystem, hormonsystem och våra inre organs funktion och bli starka, smidiga och avslappnade. Yogan underlättar för oss i meditation, och medveten närvaro.

Yoga och mindfulness

Nyheter för hösten 2019

Mottagning i Gustavsberg

From hösten 2019 tar jag emot klienter i Gustavsberg på Värmdö.

Yogaretreat till Sovenien

I september åker vi till Slovenien på en yogaretreat, (den 23-30).

Läs mer på Värmdö yogacenters hemsida

Yoganidra

Yoga Nidra