Om Erika

Jag har arbetat som socionom sedan 1992, med enskilda, familjer, barn och par. Samtalet och mötet har alltid varit mitt arbetsverktyg och som socionom ser jag både till den enskilda unika människan och hennes sammanhang.
I mitt arbete som psykoterapeut leds jag av grundtanken att vi formas i relationer och förändras i relationer. Insikt, förståelse och acceptans är viktiga delar. För att en mer djupgående förändring ska ske behövs en trygg och närande terapirelation med fokus på både tankar och känslor. Min egen livserfarenhet, kontinuerligt arbete med människor i samtal, egen terapi, och utbildning formar mig i min roll som terapeut.

Jag har gått den legitimationsgrundande steg 2-utbildningen vid Svenska Akademin för Psykoterapi Utbildning www.sapu.se och är av Socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut. Jag har en vidareutbildning till certifierad Symboldramaterapeut och går i symboldrama-handledning hos Marta Cullberg Weston, vars böcker ger en god inblick i arbetet med inre bilder i terapi, Symboldrama. Compassion fokuserad terapi (CFT) där man fokuserar på att förmågan till självmedkänsla är ytterligare ett av mina verktyg.

Du är varmt välkommen att kontakta mig.

Jag har utövat yoga och mediterat sedan åttiotalet, och vet av egen erfarenhet vilken kraft det finns att hämta där för att hålla balansen i den ofta krävande och stressiga vardagen. Sedan sju år tillbaka är jag också Yoga- och Meditationslärare, där jag speciellt betonar balans och läkning vid stressrelaterad ohälsa. Min utbildning fick jag vid Institutet för medicinsk yoga http://www.medicinskyoga.se . Inom yogan har jag vidareutbildning i yoga för stress och smärta, Hormonyoga enlig Dinah Rodrigues och Yin-yoga.

Jag har också utbildat mig till Mindfullnesslärare hos Katarina Lundblad.
Medveten närvaro har visat sig vara mycket viktig i psykoterapi, som ett förhållningssätt hos terapeuten,
men även förmedlad till dig som går i terapi. För att få kontakt med den inre verkligheten är det
värdefullt att kunna minska sin inre stress.