Om Erika

Jag är legitimerad Psykoterapeut, utbildad socionom (examen 1992) och har lång erfarenhet av arbete med människor som behöver stöd och hjälp till förändring. Jag har arbetat i samtal med  barn såväl som vuxna, med enskilda såväl som par. En djupgående personlig och professionell utveckling och kontinuerlig vidareutbildning har lett fram till att jag nu arbetar i privat mottagning.

Behandlingen anpassar jag efter den som kommer till mig. Jag har en mängd olika kunskaper och verktyg, och är van att möta många olika symtom och problem. Så vi utvärderar kontinuerligt och anpassar terapin till just dina problem och behov, din takt och din personlighet.

Som i grunden psykodynamiskt skolad arbetar jag via relationen. Med den basen arbetar jag utifrån mina utbildningar i Affektfokuserad psykoterapi, Compassion-fokuserad terapi (CFT), Kognitiv terapi och Kognitiv-beteende terapi (KBT). Jag har även utbildningar i Symboldrama, klinisk hypnos, sexologi, parsamtal samt Neurofeedback.

Att jag har kunskaper om kroppen ,och dessutom är insatt i ny forskning om hjärnan och vårt nervsystem, gör det naturligt för mig att inbegripa både kroppen och sinnet (eng. mind) i mina behandlingar. Ångest, stress, depression och trauma är i högsta grad kroppsliga upplevelser. Av erfarenhet vet jag att insikt, medvetenhet och förståelse är viktigt, men att en effektiv terapi behöver nå djupare än så för att verklig förändring ska vara möjlig. Jag är också öppen för de stora existentiella frågorna och behovet av mening som ofta blir aktuellt när vi möter de oundvikliga förlusterna i livet, tex.när vi eller nära kära bli sjuka och åldras.

Förutom psykoterapi har jag också lång erfarenhet av att praktisera och leda yoga och meditation. Jag har ett speciellt intresse och fokus på det terapeutiska och läkande i yoga och meditation och är utbildad i yogaterapi. Men ! om du kommer till mig utgår jag från min profession som psykoterapeut och har ingen som helst agenda att få dig att tillämpa tekniker eller tankar från yoga eller mindfulness, det är helt upp till dig om du är nyfiken på det.

Erika Henriksson Terapeut

Varmt välkommen att kontakta mig.