Vad är Neurofeedback?

Vår hjärna är inblandad i allt vi gör, känner och upplever. En balanserad hjärna som kan reglera sig själv ger oss kontroll, tålighet (resiliens), förmåga att prestera och fokusera när det behövs, och framför allt välmående.

I Neurofeedback tränar hjärnan genom att dina hjärnvågor avläses och omvandlas till feedback via syn, hörsel och känsel. NFT tränar hjärnans egen reglering – så kallad självreglering. Numera vet man att hjärnan är plastisk, formbar, hela livet.

Hjärnan vill och kan förändras i förmågan till tålamod, känsloreglering och fokus. Och precis som med en muskel som tränas på gymmet blir den starkare ju mer vi tränar.

Neurofeedback enligt Othmers metod

Neurofeedback har funnits som metod i 40 år och många olika metoder ryms under ordet. Jag arbetar enligt Othmers metod som har förfinat och utvecklat de tidigare så kallade en-punktsträningarna som funnits länge. Så kallad unipolär Neurofeedback.

Othmers metod arbetar med två-punktsträning som ger hjärnan ett större omfång och större möjlighet att själv avgöra sin reglering. De så kallade hemmasystemen bygger på unipolär träning och mäter snarare flödet av syre och blod i frontalloben istället för faktiska hjärnvågor. Vår träning tillåter och belönar hjärnans egen träning vilket då ger starkare resultat.

Behandling och träning med Neurofeedback kan delas in i två kategorier, Terapi och Peak Performance-träning.

Terapi

Hur vårt psykiska välmående, vår koncentrationsförmåga och vårt minne fungerar är ett resultat av hur vår hjärna arbetar. NFT-behandlingens mål är att minska dina spänningstillstånd, minska din oro och ångest genom att ökad din förmåga att finna vila och återhämtning. Neurofeedback tränar också din koncentration, ditt minne och din uppmärksamhet.

Metoden används bland annat som behandling av:

  • ADHD
  • Stress, oro och ångest
  • Koncentrationssvårigheter
  • Inlärningsproblematik
  • Migrän
  • PTSD
  • Sömnproblematik
  • Depression
  • Utmattning/Utbrändhet

Hur går det till?

Metoden bygger på mycket avancerad teknik och jag som terapeut gör en noggrann bedömning inför behandlingen, som också kontinuerligt utvärderas och modifieras vid behov. Samtidigt är det enkelt för dig som klient eftersom metoden inte bygger på din viljekraft eller ansträngning, din hjärna tränar medan du sitter avslappnad framför en skärm och ser på film.
Under träningen registreras dina hjärnvågor genom sensorer som placeras på ditt huvud. Signalerna från sensorerna läses av och du får omedelbar feedback/ återkoppling via din hörsel, känsel och syn. På en skärm framför dig visas en film som förändras utifrån hur din hjärna arbetar.

Neurofeedbackträning ger dig direkt återkoppling på hur dina hjärnvågor arbetar. Vilka hjärnvågor som upplevs som önskvärda är olika från person till person. När du känner dig pigg, glad, fokuserad, avslappnad, lugn och trygg har du optimal frekvens av önskvärda hjärnvågor. Genom neurofeedback tränar din hjärna så att vissa (önskvärda) frekvenser ökar och andra (mindre önskvärda) frekvenser minskar.

Neurofeedback Erika Henriksson

När du tränar hjärnan med Neurofeedback belönas din hjärna när den uppvisar hjärnvågsmönster som är lugna, balanserade och stabila.
Övning ger färdighet!
Ju mer du tränar desto bättre blir du på att reglera och lugna dig själv när du känner obalans, hög anspänning och oro och när du känner dig ofokuserad, rädd och otrygg.

Sjukdom, stress och trauma kan göra så att din hjärna inte har möjlighet att reglera sig själv optimalt. Den kanske använder strategier som ger dig obehag och symtom. Hjärnan kan behöva hjälp med att hitta ett annat och bättre fungerande.

Metoden är väldokumenterad och används över hela världen. På Karolinska institutet pågår en studie som undersöker Neurofeedbackträning för barn med diagnosen ADHD.

Behandlingen ger inga biverkningar och är helt smärtfri. För att din hjärna skall behålla det nya mönstret krävs ett flertal behandlingar, antal behandlingar är beroende på person och problematik. Det krävs minst 10 behandlingar för att kunna uttala sig om en positiv förändring och 20 – 40 behandlingar för att åstadkomma en varaktig bestående positiv förändring.

Optimera din hjärnas styrka och förstärk din kontroll

Att träna sin hjärnas egen självreglering är bra för alla! Alla hjärnor, oavsett utmaningar och problematik, kan tränas att fungera bättre. Precis som med allt i livet vi vill förbättra, såsom idrottsprestationer, matematiskt tänkande och vårt känsloliv, så behöver vi träna för att optimera våra förmågor.

Neurofeedback har visat sig effektivt för det samhälle vi idag lever i med stress, sömnproblem och prestationskrav. Genom att träna hjärnans reglering kan vi öka vårt fokus och förmågan att prestera utan att öka prestationskrav och därmed stresspåslag. Det handlar helt enkelt om träning för att optimera vår hjärna utifrån hur vi lever.

Metoden kan användas för ökat välmående och fungerande, för att komma i god psykisk balans. Neurofeedbackträning kan även användas för att höja din prestation, s.k.peak performance, i yrkeslivet, studier, idrott, ledarskapsutveckling och konstnärligt utövande.
Peak Performance riktar sig till dig som vill träna upp hjärnan optimalt för att klara en hektisk livsstil med högt tempo.

Vanliga resultat för Peak Performance är:

• Förbättrat fokus och uppmärksamhet
• Ökad alerthet och kortare reaktionstider
• Snabbare skiftning mellan olika tillstånd
• Ökad kreativitet och mental klarhet
• Ökad energi och motivation
• Förbättrat minne
• Ökad flexibilitet
• Snabbare, klokare beslut
• Fördjupade meditativa tillstånd

Du är varmt välkom­men att kon­takta mig helst via e-mail om du har frågor eller vill boka en tid.
E-mail: erikaterapi@gmail.com
Mobil:  070-367 89 44

” Neurofeedback är en direkt utbildning av hjärnfunktionen, genom vilken hjärnan lär sig att fungera mer effektivt och belönas när den ändrar sin egen verksamhet till mer funktionella mönster. Neurofeedback kallas också biofeedback eftersom den är baserad på elektrisk hjärnaktivitet, där elektroder (EEG) som placeras på huvudet läser av hjärnvågorna för sin egen aktivitet i realtid. Man kan säga att det är en träning i hjärnans självreglering, vilket är en nödvändig del för god hjärnfunktion.”

Dr. Siegfried Othmer