Fokus på känslor i psykoterapi

Vem vore du utan dina känslor?
Hur skulle livet vara?

Vår förmåga att njuta av livet, känna glädje, nyfikenhet, kärlek och omtanke sätter färg på tillvaron. Lika   betydelsefullt är det för oss att kunna känna rädsla, sorg, ilska och avsky. Våra känslor hjälper oss att upptäcka vad som är viktigt i livet, att motivera oss till att bry oss om såväl oss själva som andra. De negativa känslorna hjälper oss att inte upprepa misstag, att hålla oss borta ifrån faror och försvara oss om någon kränker oss.

Känslofokuserad terapi har prövats i flera vetenskapliga studier. Känslofokuserad terapi syftar till att öka kontakten med egna grundläggande känslor/affekter. Vi arbetar tillsammans för att du lättare ska kunna uppleva dina känslor, förstå vad de säger dig om vad du vill och behöver. Vi prövar sätt att uttrycka dem som blir användbart och meningsfullt för både dig och andra, och som ökar dina chanser att få det du behöver och nå dit du vill.
Vårt arbete under terapin kommer att handla både om det som sker under de timmar vi träffas, och också om att tänka, känna, öva och pröva mellan gångerna. Allt vi gör sker i små steg, i en takt du orkar med och tycker känns bra.
Läs mer här om affekter/känslor.

Du är varmt välkom­men att kon­takta mig helst via mail om du har frågor eller vill boka en tid.
E-mail: erikaterapi@gmail.com
Mobil:  070-367 89 44