Att besluta sig för terapi

Vad terapi kan hjälpa dig med

Kanske upplever du hinder för att leva på det sätt du längtar efter i ditt liv.
Hindren kan ha blivit så stora att du inte klarar och orkar ta dig vidare på egen hand.
Kanske….
….upplever du att livet känns tungt och hopplöst och du förstår inte varför ?
….har du svårt att hitta och/eller skapa långa nära relationer?
….har du tappat kontrollen över stressen?
….tänker du negativa och dömande tankar om dig själv?
….har du drabbats av en förlust eller annan kris och upplever att du inte klarar av att bearbeta den
och gå vidare?
….märker du att ett mönster uppstår gång på gång och du förmår inte förändra det?
….blir känslorna så starka att du inte klarar att hantera dem, eller har du en känsla av stumhet och
brist på känslor?
…. längtar du efter något, men börjar tappa hoppet om att någonsin kunna uppnå det?
…. sover du dåligt, upplever stark oro och ångest, känner dig rädd, orkeslös eller ensam?
….vill du utforska dig själv och ”få ihop” din historia?

Livet erbjuder gång på gång utmaningar. Och vi drabbas av förluster av olika slag. Då vi ser tillbaka kan vi kanske se hur vi tog oss igenom problem och hinder och negativa känslor, ofta genom att formulera och bearbeta våra tankar och känslor inombords och med andra. Vissa av våra erfarenheter som små skapade spår och sårbarheter som vi bär med oss hela livet. Då vi är med om påfrestningar som överstiger våra resurser upplever vi otillräcklighet. Det som har hänt har hänt. Hur du tar det, hur du förhåller dig till det som hänt, kan du förändra i psykoterapi

Psykoterapi kan vara en väg till förändring. Hur just du tänker, känner och handlar grundläggs i samspelet i dina viktiga nära tidiga relationer. Terapi är att använda sig av just detta; vi blir till i relation och vi förändras i relation. Förändring är möjlig i en relation där du möter stöd, näring, lindring. I terapin sker gradvis ökad upplevelse av både positiva och negativa känslor, ett utforskande av dem och en ökad förståelse för vad de berättar.
Terapi är både att bli mera av sig själv och att förändras.

Medicin och terapi

Det finns många åsikter bland de ”lärde” om medicin contra psykoterapi vid psykisk sjukdom och lidande. Det finns forskning som stödjer både medicin och psykoterapi individuellt och i kombination. Nu kan man se hur hjärnan påverkas och därmed våra neurala nätverk/mönster, av medicin såväl som psykoterapi. Å ena sidan stödjer den terapeutiska alliansen positiva förväntningar och psykologiskt välbefinnande, å andra sidan kan medicin hjälpa för att uppnå ett kroppsligt och psykiskt tillstånd som gör det möjligt att gå in i en psykoterapi.

Stress & Trauma

Ett stresstillstånd är en källa till psykiskt lidande om det är ihållande och överväldigar oss. Hur vi klarar stress har mycket at göra med om vi upplevt tillräcklig trygghet, stöd och stressreglering under vår uppväxt. Stress är en faktor vid alla allvarliga psykiska störningar och sjukdomar. Är du för stressad kan din hjärna inte lära nytt och förändras, du är inställd på att fly eller kämpa eller så kollapsar du (freeze). Att något är traumatiserande har också att göra med att något man är med om upplevs för överväldigande, man saknar resurser för att klara av att hantera känslorna. Och därmed blir händelsen inte bearbetad och sen lagrad som ett minne.  Stress är en personlig reaktion på ett intrikat spel mellan kropp och hjärna, arbete och privatliv. Min stress är inte din stress. Likaså gäller för trauma. Vad just du upplever traumatiskt kanske inte upplevs traumatiskt för en annan. Det tar mycket energi och får allvarliga konsekvenser när vi försvarar oss på olika sätt mot att känna för starka känslor. Även de positiva känslorna dämpas då och man har inte riktigt kontakt med sig själv, andra och livet. Förutom mina kunskaper som terapeut har jag kunskaper och tekniker att hämta från yoga och mindfulness, tekniker vi kan ta till under terapin och som du sen kan använda dig av på egen hand, i mån av intresse. Ett viktigt mål för mig är att stärka din resiliens, din inre styrka och motståndskraft, så att du kan möta svårigheter, smärta, och utmaningar genom att ta dig igenom och vidare ur dem utan att överväldigas eller fastna i försvarsställning och kronisk stress. Då vågar du leva som du vill leva, för du kan vara modig då du vet att du klarar av att känna rädsla och sårbarhet. 

Du är varmt välkom­men att kon­takta mig, helst via mail, om du har frågor eller vill boka en tid. 
E-mail: erikaterapi@gmail.com
Mobil:  070-367 89 44